Norvald Monsen

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Monsen, Norvald Borettslagsregnskap i form av forretningsregnskap eller kameralregnskap : en empirisk studie av Skramsvei Beta Volume 31 (1); page 82 - 102; 2017
Monsen, Norvald Regnskap og kontroll i offentlig forvaltning: en diskusjon med utgangspunkt i et regnskapsteoretisk perspektiv Tillit, styring, kontroll; page 133 - 152; 2016
Monsen, Norvald Perioderegnskap for offentlige organisasjoner En regnskapsteoretisk diskusjon Beta Volume 28 (2); page 75 - 106; 2014
Monsen, Norvald Bør kommunene utarbeide pengeregnskap eller lønnsomhetsregnskap? : empirisk og teoretisk diskusjon Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volume 17 (1); page 50 - 61; 2014
More publications in Cristin