Norvald Monsen

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Monsen, Norvald Borettslagsregnskap i form av forretningsregnskap eller kameralregnskap : en empirisk studie av Skramsvei Beta. Scandinavian Journal of Business Research Volume 31 (1), page 82 - 102, 2017
Monsen, Norvald Regnskap og kontroll i offentlig forvaltning: en diskusjon med utgangspunkt i et regnskapsteoretisk perspektiv Tillit, styring, kontroll, page 133 - 152, 2016
Monsen, Norvald Perioderegnskap for offentlige organisasjoner En regnskapsteoretisk diskusjon Beta. Scandinavian Journal of Business Research Volume 28 (2), page 75 - 106, 2014
Monsen, Norvald Bør kommunene utarbeide pengeregnskap eller lønnsomhetsregnskap? : empirisk og teoretisk diskusjon Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse Volume 17 (1), page 50 - 61, 2014
More publications in Cristin