Johan Giertsen

Professor II Johan Giertsen

E-mail
Johan.Giertsen@nhh.no
Telephone
+47 55 95 97 89
Department
Accounting, Auditing and Law
Expertise
Accounting and Auditing

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Giertsen, Johan Avtaler Universitetsforlaget, 2014
Giertsen, Johan Avtale (2. utgave) Universitetsforlaget, 2012
Giertsen, Johan Samarbeidsproblemer som bortfallsgrunn for fusjon Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år, page 56 - 61, 2010
Giertsen, Johan Gransking Universitetsforlaget, 2008
More publications in Cristin