Johan Giertsen

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Giertsen, Johan Kontrakter – ytelse og pris Universitetsforlaget; 2019
Giertsen, Johan Forbrukerretten europeiseres Festskrift til Mads Bryde Andersen; page 433 - 446; 2018
Giertsen, Johan Avtalelovene – hva nå? Aftaleloven 100 år; page 331 - 348; 2015
Giertsen, Johan Avtaler Universitetsforlaget; 2014
More publications in Cristin