Johan Giertsen

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Giertsen, Johan Randulf Petter EU-domstolens krav til endringer i forbrukeravtaler Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar: Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år; page 511 - 528; 2023
Giertsen, Johan Randulf Petter Kontrakter – ytelse og pris 2. opplag Universitetsforlaget; 2021
Giertsen, Johan Randulf Petter Avtaler 4. utgave Universitetsforlaget; 2021
Giertsen, Johan EU styrer forbrukerkontraktsretten Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland; page 627 - 640; 2019
More publications in Cristin