Johan Giertsen

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Giertsen, Johan Avtaler Universitetsforlaget; 2014
Giertsen, Johan Avtale (2. utgave) Universitetsforlaget; 2012
Giertsen, Johan Samarbeidsproblemer som bortfallsgrunn for fusjon Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år; page 56 - 61; 2010
Giertsen, Johan Gransking Universitetsforlaget; 2008
More publications in Cristin