Elin Sarai

Associate Professor Elin Sarai

E-mail
Elin.Sarai@nhh.no
Telephone
+47 55 95 93 70
Department
Accounting, Auditing and Law
Office
C810

Selected publications

Author(s) Title Publisher
Sarai, Elin Er reglene om summarisk fellesoppgjør modne for revisjon? Skatterett Volume 41 (4); page 354 - 371; 2023
Sarai, Elin Kan selvkostprinsippet påberopes av den enkelte borger ved beregning av offentlige gebyrer? Kritisk juss Volume 47 (3); page 141 - 179; 2021
Sarai, Elin Inderjit Rettssikkerhet i lignings og avgiftsbehandlingen Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer; page 454 - 470; 2014
Malt, Elin Saksbehandling i avgiftssaker m.m Folketrygdloven med kommentarer, 2. utgave; page 969 - 981; 2007
More publications in Cristin