Diandian Yi

PhD Candidate Diandian Yi

E-mail
Diandian.Yi@nhh.no
Telephone
+47 55 95 93 39
Department
Finance