Hvordan skal oljefondet håndtere klimarisiko?

Da Finansdepartementet i fjor satt sammen en ekspertgruppe for å vurdere betydningen av finansiell klimarisiko og klimarelaterte investeringsmuligheter for Oljefondet, ble Halvorsen og Thorburn utnevnt til medlemmer.

Selskapene som Oljefondet eier må klare å omstille seg til en lavutslippsøkonomi. Uansett hvilken bransje eller selskap du jobber i, får du nå mulighet til å høre to av landets fremste eksperter på områdene klima og finans. De vil diskutere problemstillingene og se på hvilke løsninger som finnes.

Foredragsholdere

Kristin Halvorsen er direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun er også styreleder i Kronprinsparets Fond, medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget Klima 2050 og tidligere leder av Bioteknologirådet. Halvorsen er tidligere politiker og var medlem av Stoltenberg II-regjeringen fra 2005 til 2013. Hun var Norges første kvinnelige finansminister fra 2005 til 2009 og kunnskapsminister fra 2009 til 2013. Fra 2005 til 2012 var hun nummer to i regjeringen og stedfortreder for statsministeren.

Karin Thorburn er professor i finans ved NHH og professor II ved The Wharton School of University of Pennsylvania. Hun er en internasjonalt ledende forskere innen oppkjøp og finansiell restrukturering. Før hun kom til NHH i 2009 var hun 11 år ved Tuck School of Business at Dartmouth College. Thorburn er styremedlem i Maritime & Merchant Bank, Preferred Global Health, Green LNG Services og Falck Advisory. Hun er assosiert med tenketankerne Center for Economic Policy Research og European Corporate Governance Institute, og er medlem i det regjeringsoppnevnte utvalget som vurderer langsiktige perspektiver for oljefondet.

Påmelding (Eventbrite)

Program

14:00 Webinaret åpner – velkommen

14:05 Karin Thorburn
Hvordan påvirker klimarisiko oljefondets investeringsstrategier og muligheter

14:20 Kristin Halvorsen
Hvorfor er det viktig at Oljefondet skal være verdensledende i arbeidet med klimarisiko?

14:35 Diskusjon og spørsmål fra publikum

15:00 Webinar slutt