Agilt lederskap

Program

08.30      Velkommen ved Geir Mikalsen,
Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, NHH

08.35      Lederrolle i agile strukturer – hva kjennetegner den?
Seniorkonsulent AFF og forsker SNF, Synnøve Nesse

08.55      Hva er agilitet og implementering av agilt prosjekt!
Førsteamanuensis Alexander Madsen Sandvik, NHH 
Dr. Frank Elter, Telenor og NHH

09.25      Organisasjonsutvikling og agilitet
Avdelingsdirektør Harald Engesæth, AFF

09.50      Spørsmål og kommentarer

10.00     Slutt

 

Påmelding er nå stengt, webinaret er fulltegnet.

Påmeldingsfrist: 25. november kl 16.00

Ambisjonen om å utvikle et agilt lederskap går på tvers av nasjoner og sektorer. I begrepet ligger det et ønske om å arbeide smidig og hurtig i tett integrasjon med brukere/kunder. Dette settes ofte i kontrast til utviklingsprosesser som ikke sprenger organisatoriske grenser, som er så komplekse at fremdrift blir en utfordring og der behovene ofte forsvinner av syne fordi en glemmer involvering av brukere gjennom hele prosessen.

I dette webinaret setter vi fokus på praktiske og teoretiske perspektiver på utvikling av agil praksis. Hva er krevende og hvor ligger mulighetene? Møt noen av NHH miljøets fremste ressurser på agilt lederskap.

Hva er agilitet og implementering av agilt prosjekt?

Alexander Madsen Sandvik er førsteamanuensis ved institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole og er tilknyttet forskningsprosjektet RaCE - Radical Technological Change in Established Firms. Han er utdannet dataingeniør fra høyskolen i Bergen og har doktorgrad fra NHH og forsker på ledelse av kunnskapsarbeidere.

Dr. Frank Elter er Chief Scientist i Telenor Research og arbeider deltid som førsteamanuensis ved NHH. Han er Forsker i Race - Radical Technological Change in Established Firms og DiG – digital innovation for growth prosjektene ved NHH.

Lederrollen i agile strukturer – hva kjennetegner den? 

Synnøve Nesse er utdannet psykolog med doktorgrad fra NHH.  Synnøve jobber som seniorkonsulent i AFF der hun jobber med lederutvikling, og er forsker i SNF hvor hun tilknyttet forskningsprosjektet RaCE - Radical Technological Change in Established Firms.

Organisasjonsutvikling og agilitet 

Harald Engesæth er Avdelingsdirektør i AFF og tidligere programdirektør for Solstrandprogrammet Accelerate.  Han er utdannet cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Bergen og Master of Human Resource Management and Industrial Relations fra University of Melbourne. Hans kjernekompetanse er organisasjonsendring, organisasjonskultur og endringsledelse. Han er for tiden engasjert som prosjektleder for UiB Tjenesteutvikling.