Climate Action Symposium 2021

Om Climate Action Symposium

Climate Action Symposium er en to dagers konferanse i regi av NHH og Norsk klimastiftelse. Målet er å gi teoretisk og praktisk kunnskap om bærekraft og klima, som i økende grad er en viktig driver for hvordan finansbransjen over hele verden investerer, forvalter og låner ut penger.

Symposiet innledes med en halvdagskonferanse som passer for ansatte i næringsliv og offentlig virksomhet, i tillegg til studenter. Deretter inviteres studentene til å løse konkrete caseoppgaver fra tre selskaper.

Del 1 og del 2 er åpen for alle. I del 3 inviteres studenter ved NHH til å arbeide med konkrete bærekraftsutfordringer for DNB (bank), Tryg (Skadeforsikring) og Sarsia (Investeringer). Dette gir erfaring i hvordan klima og bærekraft har konkret betydning i sentrale forretningsprosesser i disse selskapene. Studentgruppene vil så få mulighet til å presentere sine løsninger og få direkte tilbakemeldinger fra casebedriften. Avslutningsvis deltar representanter fra selskapene i en paneldebatt om utfordringer og aktuelle løsninger på bærekraftsområdet.

Casearbeid er kun tilgjengelig for studenter ved NHH.

Påmeldingsfrist: 4. april

 

PROGRAM 6. APRIL

DEL 1: FAGLIG INTRODUKSJON

09:00 – 09:15 Velkommen
09:15 – 09:45

Hva er bærekraftig finans?

Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved NHH

09:45 – 09:55 Spørsmålsrunde
09:55 – 10:25

Klimaendringenes trusler og muligheter for finansbransjen

Lars-Henrik Paarup Michelsen, Daglig leder, Norsk Klimastiftelse

10:25 – 10:35 Spørsmålsrunde
10:35 – 11:00 Pause

DEL 2: Næringslivets perspektiv

11:00 – 11:30

Slik tenker NBIM om bærekraft og klima

Wilhelm H. Mohn, Leder for bærekraft, NBIM

11:30 – 11:45 Spørsmålsrunde
11:45 – 12:10

Bærekraftsstatus i finansbedriftene på Vestlandet

Aksel Mjøs, førsteamanuensis ved NHH

12:10 – 12:30

Panelsamtale mellom representanter for casebedriftene Tryg, Sarsia og DNB

12:30 – 13:00 Pause

DEL 3: CASE-OPPGAVER

13:00 – 13:15 Overordnet introduksjon til case-oppgavene
13:15 – 13:30 Presentasjon av case 1 - forsikring: Tryg
13:30 – 13:45 Presentasjon av case 2 - forvaltning: Sarsia
13:45 – 14:00 Presentasjon av case 3 - bank: DNB
14:00 – 14:15 Pause
14:15 – 16:00 Organisering i grupper og arbeid med case-oppgavene

PROGRAM 7. APRIL

09:00 - 12:00 Arbeid med case-oppgavene
12:00 - 13:30

Presentasjoner av case-løsninger i 3 parallelle løp

13:30 - 14:00 Pause
14:00 - 15:00

Felles paneldebatt med casebedriftene

15:15 Slutt