Ståle Christensen

Universitetslektor Ståle Christensen

E-post
Stale.Christensen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 45
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Fagområder
Regnskap og revisjon