Harald Hauge

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Hauge, Harald Realisasjonsprinsippet - skatterettslig tidsfesting av kostnader. Særlig om avsetninger og betingede kostnader Universitetsforlaget; 2012
Hauge, Harald Shell-dommen noen betraktninger Skatterett (Årg. 24, nr 1); side 1 - 27; 2005
Flere publikasjoner