Master theses supervised by Digital Business

9 October 2020 23:03

Master theses supervised by Digital Business

An overview grouped by year.

2023

Fra installering til implementering. En casestudie av hvordan etablerte virksomheter kan lykkes med implementeringen av digitaliseringsinitiativ. Mathea Nygård Lutdal og Stine Hoff Andersen. Veileder: Karen Osmundsen.

Ledergruppens arbeid med omstilling i krisesituasjoner. En casestudie av hvordan ledergruppen i Nille jobber med omstilling, påvirket av uforutsette eksterne kriser. Jonas Kristiansen og Mikkel Eriksen. Veileder: Kjersti Berg Danilova

Plattformkjernen. En modell for å utvikle digitale plattformselskaper. Fabian Alexander Johannesen. Veileder: Karen Osmundsen.

Kulturelle verdier i den digitale tidsalder. May-Linn Haugen Thorsen og Gilbert Sander Lindstrøm. Veileder: Karen Osmundsen.

Digital teknologi – avgjørende for en bærekraftig matvareforsyningskjede: En kvalitativ casestudie. Ingrid Birgitte H. Rådstoga og Maria L. Jevne. Veileder: Jon Iden.

Prosesskultur og digitalisering. En kvalitativ studie av hvordan prosesskultur kan styrke digitaliseringsarbeidet i offentlige virksomheter.Agathe Brattaule og Even Dahlgren. Veileder: Kjersti Berg Danilova.

How KIBS-Firms Innovate Through Working with Clients A Qualitative Case Study of a Norwegian Consultancy. Henrik Wenstad Myrvang. Veileder: Kjersti Berg Danilova.

Nye muligheter med tareoppdrett: En kvalitativ studie av potensialet for kommersialisering av dyrket tare. Richard Bertelsen og Fredrick Dahle. Veileder: Karen Osmundsen.

2022

Teknisk gjeld - en taus trussel. En kvalitativ studie av teknisk gjeld i en organisasjons systemportefølje i møte med digital transformasjon.
Julie Toppen Dahl og Louise Jebsen Smørås. Veileder: Carolina Costabile
 
Bærekraftsrapportering i den digitale verden. En casestudie om hvordan digitalisering kan bidra til bærekraftsrapportering hos små og mellomstore bedrifter. Nora Fredly Kongshaug og Kristin Nordheim. Veileder: Karen Osmundsen.
 
Digitaliseringens påvirkning på utøvelse av prosessledelse. En kvalitativ eksplorerende studie av hvordan digitalisering påvirker utøvelse av prosessledelse i dagens virksomheter. Eirik Aarthun og Sondre Bjordal. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
 
Innvirkningen av prosessledelse på digitaliseringsarbeidet. En kvalitativ studie av utøvelse av prosessledelses betydning for norske virksomheters digitaliseringsarbeid. Isabel Færøvig Håkonsen og Caroline Sundin. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
 
Prosesseier i en digital verden. En kvalitativ studie av hvilken rolle prosesseier har i digitaliseringsarbeidet i norske virksomheter. Nora Myrvold Hansen og Theodor Johan Thun. Veileder: Jon Iden.
 
Prosessledelse i digitalisering. En studie som utforsker hvordan prinsipper, metoder og praksiser fra prosessledelse utnyttes i norske virksomheters digitaliseringsarbeid. Nabila Asadi og Helga B. Kristjansdottir. Veileder: Jon Iden.
Digitalisering og overvåkning av personopplysninger. En kvalitativ analyse av holdninger til personvern og verdighet i forbindelse med atferdsbaserte forsikringsavtaler i Norge. Per C. S. Hjellum og Sondre Vatnedalen. Veileder: Jon Iden.

Digital innovasjon for økt produksjon. En studie om hvordan en digital plattform kan øke produksjonen av laks og ørret i Norge. Fredrik Andersen og Rasmus Bjånesøy. Veileder: Jon Iden.

Få fart på regnskapet! En designvitenskapelig studie som undersøker hvorvidt lavkodeverktøy egner seg til effektivisering av arbeidsprosesser i regnskapsførerselskap. Marie Grung og Charlotte Heggland Søvik. Veileder: Kjersti Berg Danilova.

Prosesstenkning og prosesseierrollen i digitalisering. Solveig Ugland og Pernille Amalie Rise Eriksen. Veileder: Kjersti Berg Danilova.

2021

Fra stabilitet til agilitet. En kvalitativ casestudie om agile metoder i etablerte virksomheter. Julie Lanes Severinsen og Ragnhild Skrindo. Veileder: Karen Osmundsen.

OKR i norske virksomheter. Hvordan kan OKR som styringssystem bidra til at ansatte presterer bedre? Hallvard Løberg og Maurits Wesøe. Veileder: Kjersti Berg Danilova

Digitale opplæringsprogrammer i etablerte bedrifter. En casestudie av Norsk Hydro ASA og deres Digital Accelerator Training Program. Maria Sandnes Blekastad og Rebecca Hennøen Opedal. Veileder: Jon Iden

Datadeling i et digitalt plattformøkosystem. En casestudie om hvordan oppdrettsnæringen kan lykkes med datadeling i et digitalt plattformøkosystem. Amalie Aamelfot & Amalie Haukeland. Veileder: Karen Osmundsen.

Digitalisering av gårdsdriften. En kvalitativ studie om lønnsomhets- og bærekraftseffekter ved digital transformasjon av gårdsdriften. Andreas Antonsen og Anders Haugland. Veileder: Carolina Costabile

Regnskapsrollen i den digitale tidsalder. En casestudie om hvordan digitalisering påvirker regnskapsrollen i Lønns- og regnskapssenteret i Bergen kommune. Madeleine Vatle Olsen og May Synnøve Bartlett. Veileder: Karen Osmundsen

Digitale økosystemer i helsesektoren. En casestudie av Akson. Tobias Salomonsen. Veileder: Jon Iden

Anvendelse av Big Data i organisatorisk styring: en case-studie av vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune. Paul Magne Granberg og Henrik Hjeset. Veileder: Andreas Ulfsten

Fra regnskapsfører til rådgiver. Karoline Borge Bratland og Rebecca Råheim Hiis Bergh. Veileder: Kjersti Berg Danilova

2020

Virtuelle agile team. En eksplorativ studie av hvordan agil tilnærming blir påvirket av virtuelt arbeid og hvordan en teamleder kan bidra til å effektivisere virtuelle agile team. Daniel Elston og Hanna Midttun Rostrup. Veileder: Jon Iden.
Hvordan bruk av Business Intelligence kan bidra til dynamisk styring. Soretti Watne og Amalie Kaarby Tollefsen. Veileder: Jon Iden.
Digitaldirektørens bidrag til å endre organisasjonskultur i en digital transformasjon. Lasse Magnussen og Herman Nøst. Veileder: Kjersti Berg Danilova
Håndtering av usikkerhet i en digital transformasjon. Lars Ole Taule Fjørtoft & Maren Helene Hjemdal. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
Digital tranformasjon: en casestudie for å forstå digital transformasjon hos en aktør i den norske mediebransjen. Marlene Frisell Nyhus & Nora Finstuen Rønningen. Veileder: Andreas Ulfsten.
Lean og Digitalisering. En flercasestudie om hvordan virksomheter integrerer lean og digitalisering, og hvilke effekter som kan oppnås av integrasjon. Erlend Kvam & Sondre Hals. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
Digitaliseringens påvirkning på førstelinjeansatte: en empirisk studie av boundary spanner-rollen i en digital setting. Kaia Sandvik & Siri Minge. Veileder: Andreas Ulfsten.

2019:

Fra analog til digital hverdag. En casestudie av Equinors innføring av Digital Feltarbeider. Gagandip Singh Ramana & Jarl Heggem. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
 
Gevinstrealisering i Robotic Process Automation. En casestudie av RPA-prosjekter i Equinor. Leni Langås Flåta & Erlend Thingvold Østgård. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
 
Digital Transformasjon. En dybdestudie av Finance & Control-funksjonen i Equinor. Enja Henriette Nyholt & Oda Wågsæther Egenæs. Veileder: Jon Iden.

"Potential of low-code in the healthcare sector. An exploratory study of thepotential of low-code development in the healthcare sector in Norway." Cecilie Ness & Marita Eltvik Hansen. Veileder: Karen Osmundsen.

Gevinster realisert eller mer kaffe konsumert? Hvordan realiseres gevinster fra digitaliserings- og RPA-prosjekter i norske kommuner? Jeppe M. Tandberg & Eirik Morken. Veileder: Andreas Ulfsten.

Extracting value from Lightweight IT: A new approach to benefits management? Johanne Regine Gustavsen & Judith Marie Wetteland. Veileder:Andreas Ulfsten.

An Inquiry into Low-Code Solutions in Institutions for Higher Education - A case study of Iow-code implementation at the Adimissions Office at the Norwegian School of Economics. Ludvig Sydvold & Erik Vikebø. Veileder: Karen Osmundsen.

Digital teknologi i det norske strømmemarkedet - en casestudie av TV2 Sumo. Eivind Eikenes Dahle & Kjartan Edvardsen Rystad. Veileder:Karen Osmundsen.
 
The Impact of Digital Transformation on the Electric Power Industry. Josefine Hustoft & Benedicte Weber. Veileder: Karen Osmundsen.

Norske hotellers arbeid for å konkurrere mot digitale plattformaktører. En kvalitativ eksplorerende studie av De Historiske. Kristin Berge Bryne & Ingvild Graver Torp. Veileder: Kjersti Berg Danilova.

Den norske oppdrettsnæringen – hvordan kan den blå næringen bli grønn? En kvalitativ studie av digitalisering og bærekraft i oppdrettsnæringen. Marte Norland & Thea Staveteig Taalesen. Veileder: Jon Iden.
Hva nordiske hotellkjeder gjør for å holde seg konkurransedyktige i markedet med Online Travel Agencies. En casestudie av tre av Norges største hotellkjeder. Marita Sagebø & Vilde Sol Vabø. Veileder: Jon Iden.