Master theses supervised by Digital Business

9 October 2020 23:03

Master theses supervised by Digital Business

An overview grouped by year.

2021

Digitalisering av gårdsdriften. En kvalitativ studie om lønnsomhets- og bærekraftseffekter ved digital transformasjon av gårdsdriften. Andreas Antonsen og Anders Haugland. Veileder: Carolina Costabile

Regnskapsrollen i den digitale tidsalder. En casestudie om hvordan digitalisering påvirker regnskapsrollen i Lønns- og regnskapssenteret i Bergen kommune. Madeleine Vatle Olsen og May Synnøve Bartlett. Veileder: Karen Osmundsen

Digitale økosystemer i helsesektoren. En casestudie av Akson. Tobias Salomonsen. Veileder: Jon Iden

Anvendelse av Big Data i organisatorisk styring: en case-studie av vann- og avløpsetaten i Bergen Kommune. Paul Magne Granberg og Henrik Hjeset. Veileder: Andreas Ulfsten

Fra regnskapsfører til rådgiver. Karoline Borge Bratland og Rebecca Råheim Hiis Bergh. Veileder: Kjersti Berg Danilova

2020

Kunstig intelligens og ansvar - En empirisk studie om hvordan norske organisasjoners ansvar blir annerledes ved innføring av kunstig intelligens. Ida Marie Barlaup Pedersen og Synne Spjøtvold Berg. Veileder: Katarina Kaarbøe
Virtuelle agile team. En eksplorativ studie av hvordan agil tilnærming blir påvirket av virtuelt arbeid og hvordan en teamleder kan bidra til å effektivisere virtuelle agile team. Daniel Elston og Hanna Midttun Rostrup. Veileder: Jon Iden.
Hvordan bruk av Business Intelligence kan bidra til dynamisk styring. Soretti Watne og Amalie Kaarby Tollefsen. Veileder: Jon Iden.
Digitaldirektørens bidrag til å endre organisasjonskultur i en digital transformasjon. Lasse Magnussen og Herman Nøst. Veileder: Kjersti Berg Danilova
Økonomen vil bestå i den digitaliserte verden En empirisk studie om hvordan teknologiske muligheter vil påvirke økonomens rolle. Paal Aarbakke og Eirik Skaasheim Veileder: Katarina Kaarbøe
Håndtering av usikkerhet i en digital transformasjon. Lars Ole Taule Fjørtoft & Maren Helene Hjemdal. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
Digital tranformasjon: en casestudie for å forstå digital transformasjon hos en aktør i den norske mediebransjen. Marlene Frisell Nyhus & Nora Finstuen Rønningen. Veileder: Andreas Ulfsten.
Lean og Digitalisering. En flercasestudie om hvordan virksomheter integrerer lean og digitalisering, og hvilke effekter som kan oppnås av integrasjon. Erlend Kvam & Sondre Hals. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
Digitaliseringens påvirkning på førstelinjeansatte: en empirisk studie av boundary spanner-rollen i en digital setting. Kaia Sandvik & Siri Minge. Veileder: Andreas Ulfsten.

2019:

Fra analog til digital hverdag. En casestudie av Equinors innføring av Digital Feltarbeider. Gagandip Singh Ramana & Jarl Heggem. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
 
Gevinstrealisering i Robotic Process Automation. En casestudie av RPA-prosjekter i Equinor. Leni Langås Flåta & Erlend Thingvold Østgård. Veileder: Kjersti Berg Danilova.
 
Digital Transformasjon. En dybdestudie av Finance & Control-funksjonen i Equinor. Enja Henriette Nyholt & Oda Wågsæther Egenæs. Veileder: Jon Iden.

Gevinstrealising i RPA-prosjekter. En kvalititativ casestudie av hvordan gevinstrealisering i RPA-prosjekter kan forstås. Bjørn Kristoffer Ruud & Fredrik Bjørseth Vollan. Veileder: Katarina Kaarbøe.

"Potential of low-code in the healthcare sector. An exploratory study of thepotential of low-code development in the healthcare sector in Norway." Cecilie Ness & Marita Eltvik Hansen. Veileder: Karen Osmundsen.

Gevinster realisert eller mer kaffe konsumert? Hvordan realiseres gevinster fra digitaliserings- og RPA-prosjekter i norske kommuner? Jeppe M. Tandberg & Eirik Morken. Veileder: Andreas Ulfsten.

Extracting value from Lightweight IT: A new approach to benefits management? Johanne Regine Gustavsen & Judith Marie Wetteland. Veileder:Andreas Ulfsten.

An Inquiry into Low-Code Solutions in Institutions for Higher Education - A case study of Iow-code implementation at the Adimissions Office at the Norwegian School of Economics. Ludvig Sydvold & Erik Vikebø. Veileder: Karen Osmundsen.

Use of Business Intelligence in Management Accounting: An application of the Technology Acceptance Model on the use of dashboards with financial data in decision-making practices in management accounting. Helene Lunde Bjørvik & Tone Vinge Fanavoll. Veileder: Dan-Richard Knudsen.

Digital teknologi i det norske strømmemarkedet - en casestudie av TV2 Sumo. Eivind Eikenes Dahle & Kjartan Edvardsen Rystad. Veileder:Karen Osmundsen.
 
The Impact of Digital Transformation on the Electric Power Industry. Josefine Hustoft & Benedicte Weber. Veileder: Karen Osmundsen.

Norske hotellers arbeid for å konkurrere mot digitale plattformaktører. En kvalitativ eksplorerende studie av De Historiske. Kristin Berge Bryne & Ingvild Graver Torp. Veileder: Kjersti Berg Danilova.

Den norske oppdrettsnæringen – hvordan kan den blå næringen bli grønn? En kvalitativ studie av digitalisering og bærekraft i oppdrettsnæringen. Marte Norland & Thea Staveteig Taalesen. Veileder: Jon Iden.
Hva nordiske hotellkjeder gjør for å holde seg konkurransedyktige i markedet med Online Travel Agencies. En casestudie av tre av Norges største hotellkjeder. Marita Sagebø & Vilde Sol Vabø. Veileder: Jon Iden.