Xiang Zheng

Postdoctoral Fellow Xiang Zheng

E-mail
Xiang.Zheng@nhh.no
Telephone
+47 55 95 94 30
Department
Accounting, Auditing and Law