Member services

Member services

Events, scholarships and grants, NHH rings.

Upcoming events

                                                                                                                               

Reception for international Graduates 2018


The NHH Rector team is hosting a reception for international graduates prior to the official graduation ceremony. The reception is open for all international graduates and each international graduate may bring two guests, the same as to the graduation ceremony.

Time: 15 June 2018
Place: Reception room Stupet

The Alumni Conference


Alumnikonferansen er NHHs fremste møteplass for våre tidligere studenter. Bli oppdatert og inspirert av det siste fra forskningen og næringslivet.

TiMe: 8 November 2018
Place: Oslo