Ylva Stavland Mobæk

Undervisningspersonell u/ godkj ped utdanning Ylva Stavland Mobæk

E-post
Ylva.Mobaek@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 65
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner