Vilde Blomhoff Pedersen

Førstesekretær Vilde Blomhoff Pedersen

E-post
Vilde.Pedersen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 87
Avdeling
Seksjon for forskningsadministrasjon