Tobias Svendsen

Konsulent Tobias Svendsen

E-post
Tobias.Svendsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 57
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner