Steinar Birkeland

Konsulent Steinar Birkeland

E-post
Steinar.Birkeland@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 71
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt