Sigrid Barstad Sanner

Konsulent Sigrid Barstad Sanner

E-post
Sigrid.Sanner@nhh.no
Telefon
+47 55 95 92 32
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner