Shania Marcella Kalpee

Førstesekretær Shania Marcella Kalpee

E-post
Shania.Kalpee@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 83
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt