Sander Hammer Johannessen

Konsulent Sander Hammer Johannessen

E-post
Sander.Johannessen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 24
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner