Runar Haukås Johnston

Førstesekretær Runar Haukås Johnston

E-post
Runar.Johnston@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 39
Institutt
Samfunnsøkonomi