Rolf Halse

Rådgiver Rolf Halse

E-post
Rolf.Halse@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 55 / +47 481 24 508
Avdeling
Seksjon for forskerutdanning
Ansvar
NHHs PhD-program Strategi