Robert Morris Gray Jr.

Førsteamanuensis Robert Morris Gray Jr.

E-post
Robert.Jr@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 25
Avdeling
Seksjon for utdanningskvalitet

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Schaffer, Connie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Jr, Robert Morris Gray; Wolcott, Peter; Lazareva, Aleksandra The multifarious nature of assessment Assessment theory, policy, and practice in higher education - Integrating feedback into student learning; side 11 - 18; 2021
Gjerde, Vegard; Jr, Robert Morris Gray; Holst, Bodil; Kolstø, Stein Dankert The Covid-19 shutdown: when studying turns digital, students want more structure Physics Education; 2021
Jr, Robert Morris Gray; Lazareva, Aleksandra When the past and future collide: Digital technologies and assessment in Norwegian higher education Assessment theory, policy, and practice in higher education - Integrating feedback into student learning; side 39 - 58; 2021
Biermann, Martin; Kanoun, Salim; Davidsen, Trond; Gray Jr, Robert An Open Source Solution for “Hands-on” teaching of PET/CT to Medical Students under the COVID-19 Pandemic Nuklearmedizin Volum 60 (1); side 10 - 15; 2020
Flere publikasjoner