Roald Laurantsen

Universitetslektor Roald Laurantsen

E-post
Roald.Laurantsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 06
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Fagområder
Regnskap og revisjon