Renee Klepsland

Amanuensis Renee Klepsland

E-post
Renee.Klepsland@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 05
Institutt
Fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Kontor
D205