Paal Fennell

I permisjon Paal Fennell

E-post
Paal.Fennell@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 05
Institutt
Strategi og ledelse
Kontor
E362
Ansvar
Administrasjon Sekretær for instituttstyret