Otto Elvebø Beckmann

Førstesekretær Otto Elvebø Beckmann

E-post
Otto.Beckmann@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 46
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt