Ole Kristian Falkmo

Førstesekretær Ole Kristian Falkmo

E-post
Ole.Falkmo@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 47
Institutt
Samfunnsøkonomi