Ole Andreas Baalsrud

Universitetslektor Ole Andreas Baalsrud

E-post
Ole.Baalsrud@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 47
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Fagområder
Regnskap og revisjon