Mikael Kråkenes Lund

Stipendiat Mikael Kråkenes Lund

E-post
Mikael.Lund@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 27
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Kontor
MS-319