Matilda Louise Oculy

Førstesekretær Matilda Louise Oculy

E-post
Matilda.Oculy@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 01
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt