Kristine Marie Nordnes Torsvik

Førstesekretær Kristine Marie Nordnes Torsvik

E-post
Kristine.Torsvik@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 35
Avdeling
Seksjon for dokumentasjonsforvaltning