Klaus Mohn

Professor II Klaus Mohn

E-post
Klaus.Mohn@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 07
Institutt
Samfunnsøkonomi

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Mohn, Klaus Arctic Oil and Public Finance: Norway’s Lofoten Region and Beyond Energy Journal Volum 40 (3); side 199 - 226; 2019
Mohn, Klaus The gravity of status quo: A review of IEA’s World Energy Outlook Economics of Energy & Environmental Policy Volum 9 (1); 2019
Kvaløy, Ola; Mohn, Klaus Produktivitet og insentiver i offentlig sektor Beta Volum 32 (2); side 148 - 164; 2018
Bøhm, Marit Fjellanger; Mohn, Klaus Agentteori, atferdsfinans og oljeinvesteringer Samfunnsøkonomen Volum 131 (6); side 26 - 38; 2017
Flere publikasjoner