Kine Korsmo Robertsen

Rådgiver Kine Korsmo Robertsen

E-post
Kine.Robertsen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 83
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner
Ansvar
Dobbelgrader utvekslingsavtaler i Asia Oseania Afrika og Sør-Amerika studieveiledning ifm. utveksling