Karoline Lysaker

Førstesekretær Karoline Lysaker

E-post
Karoline.Lysaker@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 45
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt