Karin Tysdal

Øvingslærer Karin Tysdal

E-post
Karin.Tysdal@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 75
Institutt
Fagspråk og interkulturell kommunikasjon