Karen Cecilie Johannessen

Førstekonsulent Karen Cecilie Johannessen

E-post
Karen.Johannessen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 92 35
Avdeling
Forskningsadministrativ avdeling