Kaja Witnes Schultz

Konsulent Kaja Witnes Schultz

E-post
Kaja.Schultz@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 54
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner