Kaia Baumann Semb

Kaia Baumann Semb

E-post
Kaia.Semb@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 61
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap