Kai Innselset

Forsker Kai Innselset

E-post
Kai.Innselset@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 99
Institutt
Fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Kontor
D206