Jon Sigurd Lundestad

Rådgiver Jon Sigurd Lundestad

E-post
Jon.Lundestad@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 10
Avdeling
Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling
Ansvar
HMS Ansvarlig for Lærlinger ARK Prosjektleder