Ivar Lyngedal

Konsulent Ivar Lyngedal

E-post
Ivar.Lyngedal@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 93
Avdeling
Seksjon for opptak