Inger Nordli Basker

Stipendiat Inger Nordli Basker

E-post
Inger.Basker@nhh.no
Telefon
+47 55 95 93 78
Institutt
Strategi og ledelse