Hanne Nørreklit

Professor II Hanne Nørreklit

E-post
Hanne.Norreklit@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 65
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Fagområder
Regnskap og revisjon

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Nørreklit, Hanne; Scapens, Robert From persuasive to authoritative speech genres writing accounting research for a practitioner audience Accounting, Auditing & Accountability Journal Volum 27 (8); side 1271 - 1307; 2014
Baldvinsdottir, Gudrun; Burns, John; Scapens, Robert; Nørreklit, Hanne A business partner in the 1960s Finance in the broadest sense; side 47 - 52; 2013
Mitchell, Falconer; Nørreklit, Lennart; Nørreklit, Hanne; Nielsen, Lars Bråd »Scoring Strategic Performance – A Pragmatic Constructivist Approach to Strategic Performance Measurement« Journal of Management and Governance Volum 17 (1); side 5 - 34; 2013
Nørreklit, Hanne; Kaarbøe, Katarina A new way of being a controller – from bellboy to actor Managing in Dynamic Business Environments - between control and autonomy; side 114 - 138; 2013
Flere publikasjoner