Hanne Nørreklit

Professor II Hanne Nørreklit

E-post
Hanne.Norreklit@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 65
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Fagområder
Regnskap og revisjon

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Baldvinsdottir, Gudrun; Burns, John; Scapens, Robert; Nørreklit, Hanne A business partner in the 1960s Finance in the broadest sense; side 47 - 52; 2013
Mitchell, Falconer; Nørreklit, Lennart; Nørreklit, Hanne; Nielsen, Lars Bråd »Scoring Strategic Performance – A Pragmatic Constructivist Approach to Strategic Performance Measurement« Journal of Management and Governance Volum 17 (1); side 5 - 34; 2013
Cinquini, Lino; Mitchell, Falconer; Nørreklit, Hanne; Tenucci, Andrea Methodologies for managing performance measurement The Routledge Companion to Cost Management; side 360 - 380; 2012
Nørreklit, Hanne; Nørreklit, Lennart; Mitchell, Falconer; Bjørnenak, Trond The Rise of the Balanced Scorecard! Relevance Regained? Journal of Accounting and Organizational Change Volum 8 (4); side 490 - 510; 2012
Flere publikasjoner