Håkon Jacobsen Sperre

Håkon Jacobsen Sperre

E-post
Hakon.Sperre@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 75
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap