Fredrik Njåstein

Konsulent Fredrik Njåstein

E-post
Fredrik.Njastein@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 98
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner