Erik Tien Huynh

Førstesekretær Erik Tien Huynh

E-post
Erik.Huynh@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 43
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt