Emilie Mokastet Pemzec

Konsulent Emilie Mokastet Pemzec

E-post
Emilie.Pemzec@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 91
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner