Elisabeth Bjørsvik

Elisabeth Bjørsvik

E-post
Elisabeth.Bjorsvik@nhh.no
Telefon
+47 55 95 94 12
Avdeling
Seksjon for eksamen

Utvalgte publikasjoner

Forfatter(e) Tittel Utgiver
Grytten, Ola Honningdal; Bjørsvik, Elisabeth; Nilsen, Yngve Skjærseth Banken i samfunnet: Bergens Privatbank/Bergen Bank 1855-1990 Bodoni forlag; 2013
Nilsen, Yngve; Bjørsvik, Elisabeth Norges Handelshøyskole i 75 år. "En læreanstalt av høieste rang" Fagbokforlaget; 2011
Flere publikasjoner