Eline Hjellbakk Pettersen

Førstesekretær Eline Hjellbakk Pettersen

E-post
Eline.Pettersen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 42
Institutt
Samfunnsøkonomi